Поддръжка

Изтеглете отдалечена поддръжка

Вариант 1 : TeamViewer  
Вариант 2 : AnyDesk

Следгаранционна поддръжка

ВАРИАНТ I

Чрез заплащане на месечни абонаментни такси. Чрез тази поддръжка Вие си осигурявате

В рамките на месеца клиента има правото на безплатни консултации от специалисти на фирмата, отдалечено администриране(през интернет) на системата и базата от данни и посещение на место при необходимост. При това посещение се инсталират безплатно нови версии на продукта, безплатни консултации за работа със системата и решаването на някои счетоводни въпроси, преглед на състоянието на базата от данни.


Актуализиране на продукта с всички изменения в счетоводното и данъчно законодателство на страната – еднократна безплатна инсталация на базата от данни в частта му на сървъра в рамките на една календарна година, ако това се наложи поради повреда на физическата среда, поради ъпгрейд на сървъра или закупуването на нов сървър – безплатни консултации по телефона със специалисти на нашата фирма

ВАРИАНТ II

Без заплащане на месечни абонаментни такси

Всички услуги от вариант I и допълнително заявените от Вас услуги се заплащат по договорирана часова ставка.


Новите версии на продукта може да си поръчате срещу сумата от 20 процента от стойността на първоначално закупения пакет

И при двата варианта, поддръжката на ORACLE се осигурява от специалисти на нашата фирма.Времето за реакция за отстраняване на проблеми при работа с продукта и базата от данни се определя както следва :

 • До три работни дни за рутинни операции с нисък приоритет на спешност
 • До един работен ден за спешни ситуации при: проблеми с базата от данни, проблеми по времето когато се подават дискетите по ДДС, НОИ или при приключване на период. Когато поддръжката се извършва през интернет, времето на реакция може да се намали и за по-малко от един час

Варианти за работа

В зависимост от организационната и териториалната структура на клиента :

 • Възможност за обединяване на данни от отдалечени поделения на фирмата.
 • Възможност за работа на отдалечени работни места през Интернет. Тук изискването е отдалеченото клиентско място и ORACLE сървъра да са в една VPN мрежа. Скорост на връзката: – отговор на IP между 70ms – 80ms.

Обучение, лицензи, срокове

Фирмата предлага обучение на служителите за работа с продукта на место при клиента или в предварително организирани зали. Обучението може да се извършва и без прекъсване на производствения процес във фирмата. За самообучение на персонала е предвидена документация за работа с продукта в електронен вид.

 • Допълнително се заплаща лиценз за базата от данни ORACLE. Нашата фирма е със статут ORACLE PARTNER и има право да разпространява продуктите на ORACLE на цени много по-ниски от официално обявените. Цената на ORACLE зависи от няколко фактора. Един от тях е вида на лиценза – за един потребител – Personal Edition или за повече от 1 потребител – Standart(Enterprise) Edition.
 • Срока за внедряване на системата е от един до три месеца от датата на сключване на договора.

Изисквания към техниката, мрежата и операционната система

 • сървър /минимални параметри/ – един двуядрен процесор > 2 GHz, RAM > 8GB, свободно дисково пространство > 100GB. Операционна система , Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10, Linux, записващо CD. При документооборот надвишаващ 4000 броя месечно е желателно дисковете да бъдат тип SCSI. Ако се използва RAID масив: – препоръчва се RAID 0, 1 , 0+1, 10.
 • клиент – процесор > двуядрен 1GHz , RAM > 4 GB, свободно дисково пространство 20 GB (конфигурацията на клиента трябва да бъде такава, че Windows да функционира нормално).
 • мрежов протокол – TCP/IP, 100/1000МВ
 • принтер – Лазерен (мастиленоструен) принтер, за работните места в складовете, КАСА и Фактуриране – може и матрични принтери
 • база от данни – ORACLE 11, 18, 19, 21