Новости във версия 4.14060.230

Новости във версия 4.14060.230

• В модул Фактуриране / Документи / Стокови разписки добавен нов бутон за издаване на Стокова разписка за търговска верига на база на вече издаден ЕП. Селектирани са само ЕП за контрагенти – тип Търговски вериги. При избор на конкретен документ ЕП и потвърждаването му се зареждат данните в документа Стокова разписка. Потребителят следва да попълни останалите нужни полета, и да запише и разпечата стоковата разписка за ТВ.
• Същата функционалност и бутон са добавени и в документ ЕП. След записа на експедиционен протокол за контрагент – тип Търговска верига може да натисните този бутон и той ще ви зареди данните от последния ЕП в документа Стокова разписка за ТВ.