Новости във версия 4.14071.231

Новости във версия 4.14071.231

• Променено разнасяне за Дневника на складовата наличност /ДСН/ – в частта на документ Искане преки производствени разходи-индиректни.
• Позволено е въвеждане на протокол по чл.117 от ЗДДС с разрядност на номера 10 цифри, започващи с числото 9
• Коригиран е печата на стокова за Търговски вериги /ТВ/ – когато има въведена партида в номенклатурата на асортиментите за ТВ – да излиза автоматично партидата на печат.