Какво ново във версии 4.17050.243, 4.18020.244

  • Променен начина на разнасяне в Дневник продажби за документ вид 95 – Протокол за безвъзмездно предоставяне на храна /съгласно промени, публикувани в НАП/.

  • Добавени нови видове документи, свързани с Бандеролите, съгласно публикувани промени в БАЦИС, в сила след 01.06.2017 год.
  • Променена структурата на месечния XML-файл за АМ, съгласно публикувани промени в сила след 01.06.2017 год.
  • В модул Фактуриране / Справки / Асортименти и Клиенти / Фактурирана продукция е добавена нова колона Стойност на акциза
  • Добавени нови правила при генериране на XML-файла за АМ, съгласно промени в БАЦИС
  • Добавени са нови кодове с Търговско наименование за акцизните стоки, съгласно промени в БАЦИС
  • Разработен е нов модул за отчитане на Депозитен амбалаж /предаден и върнат от клиента/
  • Добавен е нов вид Експорт към Pivot /и допълнително към Ексел/ на справка Данъчен амортизационен план I вид