Новости във версия 4.15060.236

  • В справка Фактурирана продукция – със себестойности е добавена колона за Стойност на акциза.
  • За всички акцизни фирми е задължително попълването на Обем / Вместимост на потребителска опаковка в номенклатурата на всеки акцизен асортимент. Тази клетка е определяща при попълване на новите реквизити за АДД, генериран след 01.07.2015 г.
  • Променен е печата на АДД и структурата на XML-файла за вече генериран АДД /съгласно изискванията на АМ след 01.07.2015 г./
  • Променена е справка ДСН – от 04.2013, в модул Акцизен данъчен склад, като са допълнени характеристиките и колоните /съгласно изискванията на АМ след 01.07.2015 г./
  • Променена е структурата на ДСН в меню Подготви данните и при генериране на XML-файл за подаване на месечните справки /съгласно изискванията на АМ след 01.07.2015 г./
  • Добавена е нова клетка в документ Складова разписка /активна само за акцизни фирми/ Новата клетка е Приложени документи и е заредена с номенклатура, съгласно спецификацията на АМ /след 01.07.2015 г./ Задължителна е за избор при покупка на акцизни стоки.