Новости във версия 4.15100.237

  • Доработена е формата за ръчен АДД – тип Кредитно акцизно известие. Документът се въвежда ръчно, като се посочва предходното АДД към което се издава. Документът е разработен за отрицателна сума на акциза, без намесата на количества. В системата не се генерира XML-файл за кредитното АДД, а същото се подава на сайта на АМ. Стойността на отрицателния акциз не се отразява в ДСН, а само намалява акциза в Акцизната декларация за съответния период.
  • В модул Счетоводство, в справка Аналитична оборотна ведомост и справка Дебит – Кредит сметка е добавен чек-бутон за Печат на антетка на всяка страница. При размаркиран бутон, не се печата антетката на всяка страница и при експорт в Ексел – това води до непрекъснат файл с колони възможни за форматиране.
  • В справка Неплатени фактури от клиенти е добавена характеристика Регион на потребление.
  • Добавена е възможност документа АДД да се печата с гриф Оригинал и без него. Скриването или разрешаването на тази функция става с двоен клик на мишката върху полето Дата на печат в горната част на бланката.