icon_56_pen

Модул Изкупуване

Експерт интегрирана система за фирмено управление

Този модул е предназначен да обхване процеса по изкупуването на грозде/зърнени култури/.
Изкупната продукция се завежда по кантарни бележки /вход и изход/, като се отчита бруто, тара и нето.
Въвеждат се данни по доставчици, коли, шофьори, сортове грозде, захарен градус и други параметри.
В последствие се въвеждат данни за плащанията направени по кантарни бележки.
Справките са с много богат набор от филтри и комбинации в различни разрези.

Екранни форми и репорти