icon_56_pen

Модул Поръчки

Експерт интегрирана система за фирмено управление

Целта на този модул е да автоматизира процеса по управлението на заявките и ценовите листи. Положителен ефект от използването на този модул е автоматизация на процеса по издаването на експедиционните протоколи и фактури, като за целта се използват въведените вече заявки.
Нов момент в този модул е въвеждането на номенклатура на търговските обекти, които са пряко подчинени на номенклатура Клиенти.
Един клиент може да има няколко търговски обекто в които ние да реализираме своята продукция.
В данните за обекта се въвежда Клиента на който е подчинен, Населено място, Район/квартал/, Зона, управител, мейл, дни за зареждане, и много други.
Заявката може да се приема и от XML файл, който се подготвя и изпраща от търговските вериги работещи по системата ECOD.

Екранни форми и репорти от модула

Orders_menu
Orders_obekti
Orders_ceni
Orders_new_order