Начин за организиране на Ценовите листи в ERP EXPERT M

[image img=“http://www.expert-m.net/wp-content/uploads/2012/02/Cenova-lista1-600×190.jpg“ url=“http://www.expert-m.net/wp-content/uploads/2012/02/Cenova-lista1.jpg“/]

Ценовите листи в ERP EXPERT M може да бъдат структурирани в пет разреза :

  • базова ценова листа
  • по ценови зони
  • по типове клиенти
  • по клиенти
  • по търговски обекти