Lagos W&E

Оптимизиран експорт на стоки

Пътеката, която следва работника, докато събира артикулите из склада е базирана на частна логика спрямо изискванията на фирмата.

Мобилни устройства

За по-добра портативност и използваемост, потребителският интерфейс е оптимизиран и за малки размери на екрана.

Контролирана Среда

Назначаване на задачи към списък, който е асоцииран с работник. Автоматично балансиране на натовареността.

Складове с 3D визуализация

Можете да създавате виртуална 2d/3d карта на склад със софтуер за 3d дизайн по ваш избор. След което имате възможността да запомняте често използвани позиции от 3d модела за по-бърз достъп, от който например, можете да започнете ревизия на по-късен етап.

Логическата структура на склада е базирана на дърво от възли, вложени един в друг директно от простите фигури във входния файл на 3d модела. За по-добра оптимизация и логистика, определен брой отправни точни се снемат от пода на виртуалния 3d модел за да формират пътища и ключови точки.

warehouse-3d-02
logistica

Оптимизирана обработка на пакети

Всички артикули, който трябва да се изнесат от един или повече складове биват обработени на групи, което значително намалява отнетото време, прекарано в тяхното събиране. Може да се дефинират частни правила за определени складове или зони от тях, които ще намалят значително ненужното разопаковане на големи пакети или съответно – събирането на много на брой малки пакети, вместо да се вземат наведнъж в един голям .

Групирането на артикулите се прави напълно прозрачно от гледна точка на работниците в склада, докато нови и нови заявки за експедиция идват по всяко време.

Списъци със задачи в склад

Множество списъци (или още по-точно – опашки) могат да бъдат прикачени към определени складове или зони от тях. Всеки списък е закачен за един работник в определен момент от време. Докато новите заявки за експедиция пристигат, задачите се балансират за по-равномерна натовареност и съответно бързина, по отделните списъци за склада, които са на разположение. Всеки списък е сортиран така, че необходимото време за неговото изпълнение да е минимално, т.е. работника да не се праща от единия край на склада до другия и обратно, а пътят който трябва да обходи да е най-кратък.

Ако някой от артикулите остане прекалено дълго в списъка за изпълнение (поради сортиране или други артикули, които могат да дойдат по всяко време), то той ще получи по-голям приоритет и ще се предвижи по-напред, така че да не се застоява прекалено дълго, а да се обработи колкото може по рано.

worker with fork pallet truck stacker in warehouse loading furniture panels
transport logistique

Поток от данни в реално време

Наблюдавайте всичко в складовете в реално време! Активни потребители, Натовареност на списъците със задачи – обработени/необработени, Натовареност на сървъра, Действия извършени от потребителите в реално време.

Обработката на липсващи или преместени артикули е много по лесна. Ръчно прехвърляне на задачи между списъците при нужда.

Нива на достъп

Контролирайте достъпа на потребителите до определени определени функции и раздели с чувствителни данни на системата.

Гъвкав работен процес

Поставяне на частни правила, който позволяват по-добър контрол на артикулите, който се изнасят от складовете.

Повишаване на продуктивността

Забързване на работния процес и оптимизиране на задачите, използвайки високо паралелна и скалируема стратегия за работа в екип.

  • Детайлен контрол на работни процес, базиран на зониране на складовете параметризиране на артикулите
  • Централизирана услуга за синхронизиране на общите задачи по складовете
  • Постоянен поток на входни документи (поръчки, експедиционни протоколи) за експедиция от един и ли повече склада
  • Бърз интерфейс за вход от баркод четци
  • Репорти и графики, подходящи за широк набор от устройства
  • Управление и зониране на складове
  • Специализиран екран за мониторинг на потокът от данни в реално време
  • Режими на симулация, предоставящи по лесен начин за проверка и решаване на проблеми в склад
  • API за достъп на системи от трети лица