Новости в модул Поръчки на ERP EXPERT M

Автоматизация на процеса при издаването на Фактури и Експедиционни протоколи чрез изтеглянето на входа на данни към крайните  потребители.

Въвеждане на основни данни по поръчката:

[image align=“center“ img=“http://www.expert-m.net/wp-content/uploads/2012/02/Porachka_11-600×339.jpg“ url=“http://www.expert-m.net/wp-content/uploads/2012/02/Porachka_11.jpg“ /]

Въвеждане на артикули по поръчката:

[image align=“center“ img=“http://www.expert-m.net/wp-content/uploads/2012/02/Porachka_2-600×161.jpg“ url=“http://www.expert-m.net/wp-content/uploads/2012/02/Porachka_2.jpg“ /]

Автоматично запълване на данните по поръчката от XML файл:

[image align=“center“ img=“http://www.expert-m.net/wp-content/uploads/2012/02/Porachka-from-XML.jpg“ url=“http://www.expert-m.net/wp-content/uploads/2012/02/Porachka-from-XML.jpg“ /]