ERP EXPERT M с нов модул за връзка към БАЦИС на Агенция Митници

Във връзка с стартирането на новата сиситема на Агенция Митници, наречена БАЦИС, за електронно приемане на Акцизни Данъчни Документи, фирма ЕКСПЕРТ-М ООД разработи своята най-нова версия, в която са добавени следните главни функции:

  • качване на готов XML файл за генериран вече е-АДД от ERP EXPERT M  в БАЦИС
  • нов модул осигуряващ връзка от тип „система-система“, който автоматично качва подписва с електронен подпис генерираните АДД и ги ъплоудва в БАЦИС на сървъра на Агенция Митници

Потребителите работещи с най-новата версия на ERP EXPERT M, ще могат без допълнителни действия, след записването на Фактура или експедиционен протокол, да генерират автоматично АДД, който документ чрез изградената връзка „система-система“ да го записват в системата БАЦИС на Агенция Митници.

Добавени са всички необходими функции, проверки и номенклатури за максимално улеснение на работата на крайния потребител. Това са номенклатури на областите, общините, населените места и техните кодове по ЕКАТТЕ, номенклатура на шофьорите, на превозвачите, проверки за провилното смятане на данъчните основи и други.

Предварителните проверки са задължителни за такъв тип софтуер и ние сме се постарали да улесним комуникацията с БАЦИС максимално изчистено от операторски грешки, така че експедицията и реализацията на готовата продукция да не прекъсват.