Новости във версия 4.14120.234

Новости във версия 4.14120.234

• Добавен филтър Склад в справките в модул Материални запаси / Справки / Доставки / Доставки по фактури и Доставки по материали.

• Задължително след обновяване с новата версия да се попълни държава България с нейните реквизити – праг по ДДС, ставка по ДДС в размер на 20 процента и валута Български лев в менюто на модул Фактуриране / Номенклатури / Ставки и прагове по ДДС в държавите от ЕС.

• Добавена функционалност да се запазват филтрите в основните справки в модул Фактуриране, след визуализация на справката.

• Добавена нова справка в модул Материални запаси / Справки / Експедиция / Експедирани количества Pivot

• За акцизните фирми – добавена възможност в материалните документи да се избира предназначение 57 /за целите на акцизната декларация и ДСН/.