Новости във версия 4.15030.235

Новости във версия 4.15030.235

• Добавена е нова справка в модул Счедоводство / Справки / Оборотни ведомости / Аналитична оборотна ведомост по документи – Pivot.

• Коригиран е печата на Протокол по чл.117 в модул Счетоводство. Добавени са данни за Получателя и неговия ИН по ДДС.

• В модул Фактуриране / Номенклатури / Ценоразпис, в меню Ценова листа / Търсене – след избора на времеви период и зареждане на ценовите листи е добавена лента за търсене на ценови листи по дата и част от името.

• В модул Фактуриране / Справки / Асортименти и клиенти / Фактурирана продукция по признаци – добавени нови характеристики : Дата, Адрес на доставка и Населено място.

• Във входната форма и печатна бланка на фактурите за ТВ е добавено ново поле SAP №
При въвеждане на число в това поле – то се разпечатва на бланката Фактура за ТВ.

• В модул Фактуриране при издаване на фактури с режим по Част II на приложение 2 от Закона за ДДС в първата страница на фактурата в полето Основание за неначисляване на ДДС е разрешено да се допълва текст към основанието по чл.163 а от ЗДДС.