Интервю със Злати Златев – управител Проект Трейдинг за SmartOrders

Разработената от ЕкспертМ система SmartOrders позволява на компанията да извлича показатели за представянето и предотвратява приемането на заявки, които не могат да бъдат изпълнени

Проект Трейдинг е българска компания, учредена през 2008 г., с цел дистрибуция в цялата страна на вината на изба „Едоардо Миролио“.

Тази винарска изба е създадена през 2002 г. в райoна на с. Еленово, разположено в подножието на Светиилийските възвишения, Югоизточна България. Годишният и производствен капацитет е 1 милион литра вино. Цикълът на производство обхваща всички технологични операции – от началната преработка на гроздето до бутилирането на виното.

Към настоящия момент са засадени 220 хектара лозови масиви от елитен френски и български посадъчен материал, а култивираните сортове са повече от тринадесет.

От самото начало на своята дейност Проект Трейдинг използва като средство за управление на информацията и счетоводната отчетност програмния продукт ЕкспертМ и през годините изгражда ползотворни партньорски отношения с едноименната фирма, разработваща системата. През 2016 г. дистрибуторската компания предприема поредната стъпка в развитието на своята информационна среда с внедряване на системата SmartOrders, разработена и адаптирана към потребностите на Проект Трейдинг отново от ЕкспертМ.

Реализация на проекта

Към 2015 г. в Проект Трейдинг е осъзната потребността от въвеждане на CRM система, която да съдейства за по-ефективното управление на взаимодействието с партньорите на търговското дружество – дистрибутори на вина и големи магазини. В момента, в който е откроена необходимостта от такава система, ръководството на компанията естествено се обръща към дългогодишните си партньори от ЕкспертМ със запитване дали могат да им предоставят подходящо решение.

„След като сме доволни от това, което вече познаваме като техен продукт, решихме за уместно да надграждаме нагоре. Под внимание беше взет и фактът, че би било неудобно да търсим друг доставчик, защото предложеното ни решение и счетоводният софтуер взаимно черпят информация един от друг“, поясни Злати Златев – управител Проект Трейдинг.

„Държа да подчертая, че не сме искали и търсили друга компания точно защото сме доволни от продукта на ЕкспертМ и от тяхната работа“, добави Златев.

На практика предложеното от ЕкспертМ решение SmartOrders осигурява пренасочване на дейността по приемането на заявки от бек-офиса към мобилните търговци и търговски представители. Този софтуер е уеб базиран и работи като част от ERP EXPERT M, което позволява ползване на общи номенклатури и обща база от данни. Също така SmartOrders улеснява управлението на взаимоотношенията с клиентите, давайки възможност на търговския агент да извлича в реално време задълженията на клиента, плащания, продажби и т.н.

През лятото на 2015 година Проект Трейдинг подава първоначалните си изисквания за разработване на необходимото ѝ програмно решение, а впоследствие, през зимата на 2015-а, е взето решение за коригиране на възложената поръчка. Поисканите промени са във връзка със спецификата на бизнеса на търговското дружество.

Дейността на компанията не е структурирана строго по модела „бизнес-за-бизнес“ (b2b), търговското дружество продава вино, но негови партньори са главно дистрибутори и големите магазини. При първоначално заявяване на програмата тя е предвидена като продукт за обслужване на крайни клиенти, което не е приоритетно направление за фирмата. Тази дейност е рядкост за компанията и тя изпълнява такива поръчки само за определени клиенти.

„Тогава от ЕкспертМ показаха, че са достатъчно гъвкави и промениха всичко. Използваме програмата вече почти 2 години, но това не означава, че развитието ѝ е спряло. Тя продължава да е изцяло в развитие“, каза Злати Златев.

След въвеждането на продукта, от софтуерната компания са организирали обучение на служителите на Проект Трейдинг за работа с програмата.

„Продуктът, изцяло разработен за нас по наша спецификация, е изготвен като класическа CRM търговска система с конкретни показатели, които да се следят в нея: цена, брой асортименти при клиент и други“, добавя управителят на търговското дружество.

Продуктът SmartOrders е 100% пригоден за заявки, има разработени от изпълнителя опции за директна заявка и за индиректна заявка (когато клиент използва техен търговски представител да подаде заявка към дистрибутор).

„Това отговаря на целите ни като търговско предприятие, а именно – да бележим ръст в броя получавани заявки от клиентите ни“, допълва Златев.

Предимства на решението

Приложението SmartOrders може да работи на всякакъв тип устройства – смартфони, таблети, компютри, така че работата с него да е максимално лесна. В Проект Трейдинг програмата се използва на 8-инчови таблети, като осигурява информация за пълния асортимент вина, цени и други необходими данни. Така търговските представители, преди да направят заявка, могат да видят пълна справка дали това, което искат да се заяви, е налично в складовете. Още докато са при клиента те могат да проверят информацията за издадени фактури, неплатени фактури, доставени рекламни материали и други специфични характеристики и дейности. Софтуерният продукт позволява в реално време обмен на данни със сървъра на фирмата.

Голяма част от операциите на Проект Трейдинг са базирани в Сливен, където е централният склад. Складови бази има още в София и Варна. Избраното от търговското дружество решение е до толкова гъвкаво, че позволява на неговия представител да провери наличностите за даден продукт и при липса да го поръча да се достави от друг склад.

Така програмата позволява в известна степан да се контролира и логистичната страна на търговската дейност. Реализирано по този начин и с тези възможности, решението предотвратява приемането на заявки, които да не могат да бъдат изпълнени.

„Много важен плюс за нас е, че търговските представители виждат наличностите и няма как да пуснат заявка, която не могат да изпълнят“, отбелязва Златев.

С приложението всички операции от разстояние се следят от бекофис, който да контролира и подпомага работата на търговските представители.

SmartOrders дава възможност за потвърждаване или отхвърляне на заявки, комуникация с търговските агенти, работа с ценови листи, организиране експедицията на одобрените заявки. От централния офис могат да следят плащанията и задълженията, а също така да организират и контролират дейността на търговските агенти.

Важно е да се отбележи, че всяка заявка се отразява в реално време в Google Maps. Това не позволява на недобросъвестен търговски представител да отчита посещение при клиент без реално да е бил при него. След приключване на заявката се избира причината търговецът да е при даден клиент – листване на нови продукти, предоставяне на рекламни материали или някоя друга от много различни видове търговски дейности. С приключването на операцията през Google Maps се вижда къде е извършена дейността.

„Аз, като администратор, виждам всички важни показатели в програмата. Това е един максимално гъвкав продукт. Програмата е дотолкова пригодена за промени, че ние може да я моделираме. За нас резултатът от работата на продукта е идеален. Благодарение на него, от началото на март бонусите за търговците ни вече се базират на показания от програмата“, обяснява Златев.

SmartOrders позволява на търговската компания да извлича показатели за представянето (KPI), с които се измерват ефективността на служителите от търговския отдел. За определянето на бонусите им се използват четири различни показателя за ефективност, два от които изцяло се базират на данните в тази програма.

Възползвайки се от гъвкавостта на предоставеното решение и самия разработчик, Проект Трейдинг продължават да развиват системата, представляваща важен инструмент в реализирането на дейността им.

Ползи

От голямо значение за търговското дружество е, че програмата е свързана директно със счетоводния им софтуер, който е разработка на същия доставчик. Двете програми до голяма степен си взаимодействат и всичко в тях – продукти, цени, кодове – е съвместимо и еднакво.

С въвеждането на това цялостно решение в Проект Трейдинг е постигнато по-ефективно управление на ресурсите на дружеството – човешки и материални. Значително е улеснено обслужването на клиентите и е подобрена отчетността.

„Програмата ни позволява да следим качествените и количествените показатели на търговията. Количествени са брой бутилки от различните сортове и години в нашия случай, а качествените са цена, реализация на стока и други“, пояснява управителят.

Използването на продукта върху преносими устройства е позволило да се намали времето за въвеждане на информация и риска от грешки или дублирания на поръчки.

Не на последно място, предимство е и това, че е повишен контролът над търговските представители при улеснено отчитане и проследяване на извършваните дейности.

Във внедрената програма дори са въведени рекламните материали и търговците могат да направят баланс на клиента – какво е инвестирано в него и какви са резултатите от работата с него. Защото рекламните материали на клиента се дават безплатно, но за фирмата те са инвестиция, която има своята стойност и се очаква в бъдеще да се изплати.

„На базата на програмата можем да остойностим тази инвестиция, а впоследствие можем да видим продажбите на клиента – било то чрез директните заявки, било чрез допълнителна справка за дистрибутора, който го зарежда. И на края да видим дали той прави продажби и дали ние печелим от този клиент. Така за нас е много лесно да преценим даден клиент“, заключва Златев.

 

–––––––––––––––-

ИЗТОЧНИК : cio.bg