Комуникация с ENOLA WMS

Успешно бе разработен модул, който осъществява електронен обмен на данни между ERP EXPERT M и складов софтуер ENOLA WMS.

В разработената към момента функционалност се обменят приходни и разходни документи, като има възможност да се прикача и PDF формат на съответния документ. Разработен е и режим, в който могат да се сравняват складовите наличности на двете системи.

За комуникацията се използват методите на REST сервиза, описани в сайта на ENOLA WMS, а именно     http://www.enoladev.eu 

p1