icon_56_pen

Модул Банкови документи

Експерт интегрирана система за фирмено управление

Модула Банкови документи е предвиден за отпечатване на платежни документи към фирми и организации.

С въвеждането на всеки документ се подготвя и счетоводна контировка, която се потвърждава в момента на реално плащане от банковата сметка на фирмата.