icon_56_pen

Модул Електронен кантар

Експерт интегрирана система за фирмено управление

Този модул служи за автоматичното теглене и отчитане на теглото (бруто и нето) на кантари снабдени с електронно устройство, подаващо информация към компютъра.
Могат да се следят и да се води отчетност на повече от един кантар.
Издават се и се отпечатват кантарни бележки които могат да се предават към модул материални запаси за генерирането на съответния приходен или разходен документ.
Модулът може да работи и в ръчен режим – без наличието на връзка от електронното устройство.
Справки по клиенти, по продукти, по хронология, по коли и шофьори и други.

Екранни форми и репорти