icon_56_pen

Модул Мобилни заявки / SmartOrders /

Експерт интегрирана система за фирмено управление

Интегрирано решение към наборът от приложения на Експерт-М, което има за цел да пренасочи дейността по приемането на заявки от бек-офиса към мобилните търговци и търговски представители.
Приложението работи като част от ERP EXPERT M, което позволява ползване на общи номенклатури, възможност на търговския агент за извличане в реално време на задълженията на Клиента, Плащания, Продажби и друга важна информация за контрагента.
Приложението се съобразява с размера на екрана, така че да направи работата с него максимално лесна на всякакъв тип устройства – смартфони, таблети, компютри.

При направата на приложението са използвани най-съвременните инструменти и практики при програмирането, така че да се осигури максимално бърза работа на мобилни устройства, като в същото време се запази стилът измежду различните платформи.

Очаквани ползи от реализацията на този модул

 • Възможност за въвеждане на заявките на место в обекта на клиента от търговеца
 • Намаляване на времето за въвеждане на информацията
 • Намаляване на риска от грешки и повторно въвеждане на информацията
 • Повишаване на контрола на търговците
 • Улеснено отчитане и проследяване на извършваните дейности
 • Ефективно управление на ресурсите на дружеството – човешки и материални /стоки, рекламни материали и др./
 • Подобряване отчетността в дружеството
 • Увеличаване на рентабилността и ефективността
 • Подобряване обслужването на клиентите и комуникацията с тях
 • Незабавен достъп до информацията за всеки обект – заявено, фактурирано, дължимо и др.
 • Увеличаване продуктивността на персонала

ЕКРАННИ ФОРМИ И РЕПОРТИ